Frënn vun eis

Kanner- a Jugendchouer
Les enfants de l'Alzette Bettembourg

kannerchouer.com
Kanner- a Jugendchouer 
Muselfénkelcher vu Gréivenmaacher
muselfenkelcher.lu 

Facebook
Kannerchouer 
Chanterelle vu Bourscheid
koobalice@pt.lu
Kanner- a Jugendchouer 
Réiserbänner Wisepiipserten
wisepiipserten.org 
Kanner- a Jugendchouer
Heemelsdéiercher vum Lampertsbierg

maryse.meisch@technolink.lu 
Kanner- a Jugendchouer
vu Konsdref

Kannerchouer/Home.html 
Facebook
Kinderchor
Frechdax aus Österreich

frechdax.cc
Facebook